Skip to main content

FluidReview
Chào mừng đến với trang hồ sơ trực tuyến của Đại học Fulbright Việt Nam! 
Nếu đây là lần đầu tiên bạn truy cập vào trang này, vui lòng Đăng ký tài khoản (Sign Up). Nếu bạn đã có tài khoản, vui lòng Đăng nhập (Sign In).
Thông tin cụ thể về quy trình Tuyển sinh và Hỗ trợ Tài chính sẽ được cung cấp sau khi bạn đăng nhập.

Welcome to Fulbright's Undergraduate Admissions & Financial Aid Application!
To access the application, please Sign Up for an account (seen below). If you already have an account, please Sign In to your account.
More information on Fulbright's admissions and financial aid can be found after you sign in.
 
 
For any admissions-related questions, please contact: 
 
Email: apply@fulbright.edu.vn 
Phone: +84 28 7303 7788  
 
For any financial aid-related questions, please contact: 
Email: finaid@fulbright.edu.vn 
Phone: +84 28 7303 7788 
 
We're looking forward to reading your application! 
The Office of Admissions and Financial Aid
Fulbright University Vietnam